Kommentar

Boikott er ikke et så sentralt virkemiddel i kulturlivet, skriver Ane Farsethås.