Kommentar

Endelig kan vi diskutere hele Nasjonalmuseet, skriver Ane Farsethås.