Kommentar

På kort sikt er (kunstig) kunstig intelligens et større problem enn datamaskiner med selvstendig bevissthet