Kommentar

Bilfritt Oslo går fra luftig utopi til konkret ambisjon, skriver Gaute Brochmann