Kommentar

Gjenbruk har mistet sin motkulturelle funksjon

I dag gjør noen av verdens største selskaper jobben som for et par tiår siden ble gjort av uavhengige bruktbutikker, skriver Aksel Kielland.