Kommentar

Det er ikke rart at Greta Thunberg har tatt turen til Tyskland

Europas største gruve sluker alt rundt seg.