Kommentar

Lagerhotell på Kongsgården. Hva blir det neste? Campingplass i Slottsparken?

Skaugum kan ikke behandles som en ordinær næringseiendom, skriver Gaute Brochmann.