Kommentar

Vær så snill, gi oss et Kunstopprør etter modellen til Arkitekturopprøret

Dogmer som provokasjon, overskridelser og alt det der føles ikke relevante lenger, skriver Gaute Brochmann.