Kommentar

Makter ikke NRK å formidle kultur uten å låne fra underholdningsbransjen?

NRKs kultursatsing gir meg samme følelse som jakt på truede dyrearter. Det føles som om en stadig mindre gruppe mennesker kjemper en håpløs kamp for at kultur og underholdning ikke skal være det samme, skriver Gaute Brochmann.