Kommentar

Er dette løsningen på boligkrisen?

Først fikk vi hjemmekontor. Det neste blir at du flytter inn på jobben, skriver Gaute Brochmann.