Kommentar

Jeg tror egentlig at vi har bygget mange nok broer over Mjøsa nå

Jo mer jeg ser på skissene, jo mer presserende blir spørsmålet: Hva i himmelens navn skal vi egentlig med denne broen – og den nye veien som følger med den? skriver Gaute Brochmann.