Kunst

Ballets dronning

Marina Abramovic har gått fra å være en eksentrisk outsider til å bli den alle vil sole seg i glansen av.