Kunst

Mennesker og andre beist

Himmel eller helvete? Ikke godt å si. Nathalie Djurberg og Hans Berg balanserer på en knivsegg mellom minst to uforenlige verdener.