Kunst

Arkitektoniske svev

Tvilen får god plass i Espen Dietrichsons strenge systemer.