Kunst

«Jeg kaller det kunst»: Utmattende, floskelpreget og overraskende gøy

Med denne mønstringen er kunsthallopplevelsen plassert på museum.