Kunst

Maleri avfeid som en imitasjon viste seg å være en Rembrandt

Ny teknologi har endret status på Rembrandt-verk fra falskt til ekte.