Kunst

Samfunnskritisk balansekunst

Tematikken i Morten Jensen Vågens kunst på Norsk Billedhoggerforening er å finne nærmest daglig i avisene vi leser.