Kunst

Turist i krigens mørke på Nitja senter for samtidskunst

Makt og avmakt er visuelt nøktern og nesten passiv i sin fremtoning, men åpner et rom for ettertanke.