Kunst

Stor utstilling på Louisiana: En begivenhet

Verden slik Chaїm Soutine fremstiller den, er makabert vakker.