Musikk

«NRK feilvurderer betydelige lyttergrupper»

NRKs musikkdekning fikk krass kritikk fra flere hold i Kringkastingsrådet. Selv tok NRK-ledelsen klagen med knusende ro.