Musikk

Musikkens arbeidshester: En hyllest til fire kæller fra Østfold-traktene

Eller hvordan jeg sluttet å knegge spottende og isteden omfavnet Åge Sten Nilsens arbeidsetos.