Reportasje

Akademiseringa av kunstskulane: Når kunstutøving blir forsking

Kunstskulane har blitt til akademiske institutt, unge kunstnarar til doktorgradsstipendiatar og lærarane til professorar som produserer «forskingsresultat». – Vi er ved eit krisepunkt, meiner kunsthistorieprofessor Ina Blom.