Reportasje

Pårørande og naboar protesterer mot «skredpark» i Gjerdrum

– Slik det er tenkt no, blir dette ein stad for alle, unntatt dei som vart ramma av katastrofen, seier pårørande Marita Gundersen. Prosessen for minnesmerke er ikkje moden enno, svarer ordføraren i Gjerdrum.