Teater

Sosialrealisme på sparebluss fra Goksøyr & Martens

Krampaktig og repetisjonspreget søken etter autentisitet i kunstnerduoens nye forestilling.