Teater

«Sudden death» på Det Norske Teatret: Samfunnskritikk med snert

I nyskrevne Sudden death på Det Norske Teatret harseleres det med polarisering, kollektiv ansvarsfraskrivelse og norsk dugnadsånd.