Teater

«1984?» på Den Nationale Scene: Flere slående nåtidsparalleller

Tore Vagn Lids bearbeidelse av George Orwells kjente overvåkningsroman er litt for langdryg, men mot slutten får vi full uttelling.