Teater

«Prosessen» på Nationaltheatret: rik på svangre ideer som ikke klekkes ut

Likhetene mellom rettssalen og teateret utgjør kanskje det største potensialet i å dramatisere Kafkas roman «Prosessen», uten at Nationaltheatret klarer å utnytte muligheten.