Huslingvisten

Dette ser ut til å være skrevet i fylla

Kjære huslingvist. De fleste språkeksperter er blitt mer pragmatiske de siste årene. Fra å være strenge voktere av hva som er rett og galt, er tendensen nå å se språket som noe som er i konstant endring. 'Jeg har ikke gjort det enda' kan godt bety 'jeg har ikke gjort det ennå'. Selv har jeg ikke akseptert dette ennå. Men jeg liker å skrive 'aller helst' i ett ord, og skulle allerhelst gjort det i alt jeg skriver. Jeg har et knippe med slike særheter som jeg stort sett holder for meg selv. Er jeg for forsiktig? Kanskje jeg bare bør gønne på, skrive slik jeg liker det? Språket endres, og noen må drive endringen framover, ikkesant?

Hilsen alkoholiker

Kjære alkoholiker. Det er mange språkvoktere som har bestemte oppfatninger av hva som er rett og galt, og påfallende ofte sammenfaller dette rette og gale med hva som var rett og galt da språkvokteren selv gikk på skolen. Men vi skal passe oss for å plassere språkvoktere i samme bås som språkeksperter. Jeg tror mange forveksler ekspertise med selvhevdelse og nostalgi.

Du har rett i at språket er i konstant endring, men her må vi huske å skille mellom talespråk og skriftspråk. Talespråket er en eklektisk, ustyrlig størrelse som gjør som den vil, skriftspråket prøver å fange opp det som blir værende igjen, gjerne i overenskomst med noen prinsipper.

For meg ser allerhelst og ikkesant ut som noe som er skrevet i fylla, men hvis du fortsetter å bruke det, og andre tar etter, er du med på å skape variasjon. Og variasjon kan føre til endring. Du får nok ikke skrivemåten på trykk så mange steder, men gønn på! Tiden vil vise om du blir husket som en påvirker eller bare en som var litt påvirket.

Mer fra Huslingvisten