Huslingvisten

Hvordan snakke med skolen om skrivefeil?

Kjære huslingvist. I et skriv fra skolen fikk vi følgende beskjed: «Elever som har lånt PC eller iPad må leveres inn til skolen». Jeg ønsker foreløpig å beholde mine barn. Tekstene fra skolen har jevnt over slumsete språk, med tilfeldig kommabruk, og/å-feil og det som verre er. Jeg er bekymret, for det er skolen som skal lære barna våre godt skriftspråk. Hvordan snakker jeg med skolen om korrekt norsk når skolen starter igjen etter ferien?

Hilsen fra hagebyen

Kjære hagebybeboer. Ja, hvordan skal du løse dette? Feilen i eksempelet ditt er så åpenbar at det ville være et skadefro ædda bædda å påpeke den overfor skolen. Samtidig er formuleringen så langt ut på slurvejordet at jeg skjønner hvis du ikke vil bite den i deg. Men hva bør du i så fall gjøre? Vil du være den grinebiterske surpompen som tar opp skolens språk på foreldremøtet? Skal du si til barna at det ikke er slik man egentlig skal skrive, og dermed lære dem at skolen ikke er til å stole på? I tilfeller som dette står man i fare for å virke usympatisk uansett hva man foretar seg. Det enkleste er sikkert bare å gjøre som skolen sier og levere inn barna.

Vi kan tøyse og fjase med dette, men vaklevorent språk er et strukturelt problem, også i skolen. Det å være lærer er ikke lenger ensbetydende med å være god i rettskrivning. Før jul skrev vi om en undersøkelse førsteamanuensene Mari Nygård og Heidi Brøseth ved NTNU hadde utført på hundre førsteårsstudenter ved lærerutdanningen. 70 prosent visste ikke hva en leddsetning var. Rundt 20 prosent kunne identifisere et indirekte objekt. I snitt kjente studentene igjen fire av de ti ordklassene. Ingen av dem kunne gjøre rede for hva en relativsetning er. Det kan for øvrig heller ikke vedkommende som forfattet skrivet du viser til, for da ville hen i det minste satt komma etter iPad. Eller Ipad, som vi foretrekker å skrive det her på bruket.

Men nå har jeg raljert nok for resten av sommeren. Lykke til med å beholde foreldreretten!

Mer fra Huslingvisten