Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Huslingvisten

«Hvorfor kan ikke vi/jeg få omtales som dere eller dem?»

«Jeg» eller «meg»? «Vi» eller «oss»? «Dere» eller «dem» eller «they» eller «them»? Huslingivsten svarer.

Huslingvisten om "hen"

Kun for abonnenter