Huslingvisten

Treffer Ahre-Ketil på dialekten?

Huslingvisten svarer om Herman Flesvigs forsøk på Østfold-dialekt i «Førstegangstjenesten».