Kviss

Kviss: Spørsmålene vi skånet deg for i fjor

Den som vet hvordan pølser, politikk og kviss blir til …