Morgenbladet for 100 år siden

Lenin og Churchill er syke, Mussolini bygger seg opp

Morgenbladet 18., 19. og 20. oktober 1922.