Morgenbladet for 100 år siden

Statsraaden er meget interessert for tanken om kolonisation nordpaa

Morgenbladet 5., 7., 8.og 9. februar 1923.