Morgenbladet for 100 år siden

Ugræs i vort sprog og en soiré i rococosalen

Morgenbladet 21., 23. og 28. april 1923.