Morgenbladet for 100 år siden

Tyskerne går totalt i hundene og Røyken får ikke hete Røken

Morgenbladet 4. og 7. august 1923.