Morgenbladet for 100 år siden

Sprit-atmosfære over fotballpladsen og en kontorist raste gjennem glastaket

Morgenbladet 10., 11. og 13. september 1923