Morgenbladet for 100 år siden

To forordninger av general von Seeckt

23. og 24. november 1923