Morgenbladet for 100 år siden

Nitti rammedes av blækhus og «Ekstrabladet»s redaktør dyrket ondskapen

Morgenbladet 4., 5. og 8. desember 1923.