Søk i hele morgenbladets arkiv

60 treff for "Runar Bakken"

Underlegenhetsfølelsen de med høy økonomisk og kulturell kapital skaper hos arbeiderklassen, bagatelliseres.

Det er liksom ikke så farlig med de gamle, skriver Runar Bakken. 

Koronatiltakene handler om noe som ikke kan kjøpes for penger: tillit, skriver Runar Bakken. 

Linn-Heidi Lunde avsporer debatten om alderdom, skriver Runar Bakken.

Helsemyndighetene har intensivert det kritiske blikket på privatsfæren, skriver Runar Bakken. 

Hilde Marie Aamodt lider av polarisert alderisme, skriver Runar Bakken. 

Kroppen er som et tre vi i alderdommen korsfestes til, skriver Runar Bakken. 

Tåler egentlig folk å bli konfrontere med alderdommens realiteter?

Derfor er det fort gjort at gamle mennesker skammer seg over å være gamle. 

Det farlige er at evig liv ikke lenger er en infantil drøm om det himmelske paradis.