Aktuelt

Nå kan du bli astrolog med statens velsignelse

Astrologiskolen Herkules er godkjent som fagskoleutdanning.

---

Astrologi

Astrologi er «læren om forestilte forbindelser mellom himmellegemene og jorden».

Kilde: Store norske leksikon

---

Ønsker du å lære deg å lese stjernehimmelen og tolke horoskop? Det kan du snart gjøre med lån og stipend fra Lånekassen. Astrologiskolen Herkules, som drives av astrolog Gisle Henden, har nå fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi etter en seks år lang søknadsprosess.

Siktemålet med astrologiutdanningen er å gi «grunnleggende forståelse for horoskoptolkning». På nettsiden oppgir skolen å allerede tilby kurs i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Det godkjente grunnkurset skal starte opp i Oslo i 2020, og skal kunne følges opp av en todelt profesjonsutdanning.

Gisle Henden ønsker ikke å uttale seg før godkjenningen har kommet i posten. Til Morgenbladet bekrefter Nokut – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – som har ansvar for vurdering og godkjenning av høyere utdanning i Norge, at utdanningstilbudet er blitt godkjent. Dermed kvalifiserer studiet også til lån og stipend i Lånekassen.

– Det oppfyller kravene til akkreditering slik de er utformet i lov og forskrift, sier seksjonssjef Helén Sophie Haugen i Nokut til Morgenbladet.

Det oppfyller kravene til akkreditering slik de er utformet i lov og forskrift.

—   Helén Sophie Haugen

Misjon og alternativ medisin.

«Moderne vitenskap avviser astrologiens grunnsetninger», står det i Store Norske Leksikon. Men til tross for at fagskoleutdanning er definert som høyere utdanning, har ikke fagskolene krav om å basere seg på vitenskap.

Dersom du vil bli lokomotivfører, yrkesdykker, stuntfilmskuespiller eller miljøarbeider, kan du gå på fagskole. De er først og fremst innrettet mot å gi yrkesrettet kompetanse, og kan ha en varighet på mellom et halvt og to studieår. Astrologiskolen blir ikke det eneste studiet som forkynner et budskap som ikke er vitenskapsbasert. Det finnes allerede godkjente fagskoleutdanninger innen menighets- og misjonsarbeid, for eksempel for å bli offiser i Frelsesarmeen. To utdanninger innen alternativ medisin – soneterapi og biopati – finnes også på listen.

«Uskyldig underholdning».

Nokut har tre ganger tidligere avslått søknader fra Astrologiskolen Herkules, sist gang med vekt på at det ikke finnes nok yrkesmuligheter for astrologer. Utfordringen for skolen var å vise at studiet har yrkesrelevans. Nokut viste til fagskoletilsynsforskriften, som slår fast at undervisningstilbyderen skal «samarbeide med aktører i yrkesfeltet og delta i faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet». Skolen oppga i sin søknad at det finnes oppunder 300 «hel- eller deltidspraktiserende» astrologer i Norge, med henvisning til Norsk astrologisk forening. På foreningens hjemmeside ligger en astrologguide, der 42 astrologer som tilbyr kurs, bedriftsastrologi, parterapi eller horoskoptolkning har ført seg opp.

Da fagskoleloven var ute på høring i 2017, ba Nokut om å få skjerpet kravet til yrkesrelevans for nye fagskoleutdanninger. På det samme styremøtet som høringssvaret ble vedtatt, avviste Nokuts styre nok en søknad fra Astrologiskolen. Da Stortinget vedtok den nye fagskoleloven i mai i fjor, ble det slått fast at fagskoleutdanningen skulle gi «kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak», men Nokut fikk ikke innfridd ønsket om skjerpede krav.

Dermed sto himmellegemene i en gunstig konstellasjon da Astrologiskolen skulle få søknaden sin behandlet på nytt. I den nye vurderingen har de eksterne sakkyndige i stedet for størrelsen på yrkesfeltet vurdert om det «i prinsippet finnes et yrkesfelt i det hele tatt». Det gjør det, skriver de, innen feltene underholdning, terapeutisk rådgivning, religiøs forkynnelse og formidling av teknisk fagkunnskap. For mange er astrologi «en nokså uskyldig form for underholdning,» slår de sakkyndige fast.

Mer fra Aktuelt