Kommentar

Akademisk engstelighet er et virkelig problem, skriver Marit K. Slotnæs.