Kommentar

Hva er det egentlig vi ser om vi bruker Giske-saken som samfunnsspeil?

Er varslingsordningen rigget for den kulturrevolusjonen metoo er, spør Marit K. Slotnæs.