Dag Rune Olsen

Dag Rune Olsen

Rektor ved Universitetet i Bergen, styreleder i Universitets- og høgskolerådet

Rektor ved Universitetet i Bergen, styreleder i Universitets- og høgskolerådet