Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!

Ole Frithjof Norheim

Professor i medisinsk etikk

Professor i medisinsk etikk og leder av Bergen senter for etikk og prioritering ved Universitetet i Bergen.