Ole Frithjof Norheim

Professor i medisinsk etikk

Professor i medisinsk etikk og leder av Bergen senter for etikk og prioritering ved Universitetet i Bergen.