Ideer

Psykiske lidelser kan være både en risikofaktor for og konsekvens av pandemien

God beredskap bør ta høyde for den tosidige sammenhengen mellom psykisk sykdom og pandemier, skriver Svenn-Erik Mamelund.