Ideer

Levekår og innvandrerbakgrunn må også brukes som fordelingsnøkler for vaksine

Pandemier har alltid også vært et sosialt fenomen. Fattigdom og etnisitet påvirker hvem som blir eksponert og smittet, hvem som dør og hvem som overlever, skriver Svenn-Erik Mamelund.