Ideer

Kan covid-19 påvirke stortingsvalget til høsten?

I så fall på hvilke måter? Svenn-Erik Mamelund og Jo Thori Lind undersøker pandemier og valgdeltagelse.