Ideer

6-åringer, skjermbruk og skole: Hvordan gjør vi borgere av barna våre?

Skal skolen forberede barn på det moderne samfunnet, eller skjerme dem fra det? Snart kommer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns svar om seksårsreformen og umotiverte ungdommer.