Debatt

Russland og de lange linjers innsikt

Selvfølgelig kan man forklare dagens hendelser selv om dagens mennesker ikke er seg bevisst sin historie.